آخر پاییز شد .. خزان با نوستالوژیهای فراوانی که برای همه بازدیدکنندگانش دارد جای تابستانی گرم و شاد را گرفته است.

دیدن بچه مدرسه ایها و کیف و کفش و لباسهای نو و انتظار برای رسیدن سرویس مدرسه و ترافیک و شلوغی و همهمه برایم بسیار لذت بخشه .. شوق دیدار همکلاسیها و معلم های جدید و بازیهای دوره کودکی سرشار از خاطرات ماندگار است.

از همه اینها که بگذریم خزان ماه خاصی برای من بوده و است. نقاش طبیعت دست به قلم شد و با میلیون ها رنگ باری دیگر زیباترین تابلوی خود را به نمایش همگان گذاشت .. دیدن اینهمه رنگ و تلون و تنوع در هیچ زمان دیگری میسر نخواهد بود.. فصلی که میلیونها پرنده به زادگاهم مهاجرت می کنند و ماهها مهمانمان خواهند بود و عشقبازی شان با طبیعت دیدنی است.

شاید هیچ فصلی مثل پاییز ذوق شعرا و نویسندگان و نقاشان و هنرمندان رو برنخواهد انگیخت و به الهام از خالق اینهمه زیبایی به خلق اثر دست خواهند زد.

برای همه دوستان مجازی و واقعی ام پاییزی عاشقانه و زیبا آرزومندم.