"من برای چه زنده ام؟"
نویسنده:انصار امینی
ناشر:تمدن علمی
موضوع:انسان مدرن

اگر پرسیده شود که چرا نویسنده کتاب"من برای چه زنده ام؟" را نوشته است؟(در پاسخ باید گفت که) در حوزه ی فلسفه و اندیشه، کتاب های متعددی را در زمینه زندگی و مرگ و البته عشق می توان دید؛ اگر بخواهیم واقع نگرانه به آثار منتشره نگاه کنیم؛ غیر از چند اثر شاخص، بقیه را می توان در دایره ی فلسفه ی محض جای داد که نویسندگان گویی تمام تلاش خود را در این آثار انجام داده اند تا مخاطب، نتواند از زیر بار کلمات و اصطلاحات دشوار به نتیجه ای در رابطه با هستی و نیستی برسد و بعبارتی به نظر می رسد که بیش تر اصطلاح محور و کلمه محورند تا غایتمند! در این کتاب سعی شده است از تفکرات مختلف استفاده شود و پس از آن تلقی نویسنده ابراز بشود؛ نویسنده در نوشتار حاضر سعی نموده تا جای ممکن از آثار مختلف هنری و ادبی مثال هایی را بیاورد تا خواننده دچار کسالت و خشکی اندیشیدن نشود...(کتاب "من برای چه زنده ام؟"انصار امینی، ص 9).
علاقمندان می توانند این کتاب را در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب از15تا25اردیبهشت ماه1395از غرفه نشر علم تهیه کنند.
https://telegram.me/AAMINI66