ماه بانوی عزیزم

ساعاتی دیگر تابستون شاد جاشو با پاییز ملون و عاشق عوض می کنه .. همه ی پاییز عشقه .. ریزش برگها .. بازگشت کرور کرور پرنده ی عاشق .. بارش متناوب بارون .. حتی دیدن بچه محصلایی که کیفهاشونو رو کولشون انداختن و با عشق به مدرسه می رن

پاییز فصل ترسوها نیست .. فصل جسارته .. فصل روکردنه .. هر پرنده ای که نتونه پرواز کنه .. اول مسیر می مونه .. تا سال بعد و این انتظار شهامت بهش می ده برای پرواز

اولین برگهایی که نقش زمین می شن خودشونو فدای عاشقی می کنن و آخرین برگها مقاومت و ایستادگی و سرآخر تسلیم می شن تا سهمی از این خوان گسترده ببرند.

من این نامه رو به دست اولین باد خنک پاییزی می سپارم تا قاصد عاشقانه ای آرام برایت باشد.

دراین واپسین روزهای انتظار قلبی آکنده از عشق برایت آرزو می کنم.