ماه بانوی عزیزم

اگر نهال عشق آبیاری نشود و شاخه های کینه و کدورت از کنارش حرس نشوند گل عشق ذره ذره از بین خواهد رفت .. اگر قلب که کانون عشق و مهرورزی و محبت است شک و تردید و بددلی واردش شود جایی برای عشق باقی نخواهد ماند.

به دستانت نگاه کن .. مشت کن دستان زیبایت را .. می گویند حجم قلب آدمها به اندازه مشتشان است .. ببین چقدر عشق می توانی در فضا ساطع کنی ..

پروفسور سمیعی می گفت: "تا به الان هیچ کس به طور دقیق نتوانسته است بگوید که مرکز عشق قلب است یا مغز" و اگر مرکزش مغز باشد می توان دنیا را عاشقانه ساخت .. جهانی که عاشقانه طراحی شد و به دست ما افتاد .. و من شک ندارم روزی مثل روز ازل جهانی خواهیم داشت بدون کینه و نفرت و شقاوت

و من از تو می خواهم تا همیشه پشتیبانم باشی و مراقب قلبها و مغزهایمان باشیم که چیزی جز عشق به آنها وارد نکنیم ...