ماه بانوی عزیزم

عشق دل بینا می خواهد .. حتی بدون چشمها هم دلها همدیگرو پیدا می کنن

با هر چیزی که بتونه فرکانس مثبت بفرسته یقین داشته باش که هیچ فاصله ای نمی تونه مانع دریافتش باشه ...

مهمانتون می کنم به شعری سپید که خزان پارسال سرودم ...


"عصای سفید"


عصای سفید به دستم،

برای خواندن نقطه چین ها ...

خط بریل،

تکرار عاشقانه های من و تو ...

محمد رضا - خزان 1394


+ روز روشندلان عزیز هم مبارک