بانوی نازنین

 اعتراف می کنم که جذاب ترین فصل برایم پاییز است .. پاییز مرا به طرز شگفتی به وجد می آورد .. اما همین بهار است که پاییزمان را زیبا می کند .. باید جوانه بزنی .. بارور شوی .. تا ثمر بدهی ...

 تو حالا یک شکوفه ای .. قویترین شکوفه بهاری .. جذاب و پرانرژی و خوش آب و رنگ

 تو گل اناری ...

 بلوغی دیررس و طولانی گلهای اناری را انتظار می کشد .. اما تو با پاییز می آیی .. ایمان دارم که می آیی ...

 پارسال همین موقع ها بود این شعر رو گفتم:

 "تا آخرین نفس بهار جوانه بزن

 پاییز!

 نوبت عاشقی انارهاست ..."

 محمد رضا _ فروردین ماه 96