محبوبم

نمی دانم چرا زود به زود دل این آسمان می گیرد .. پاییز امسال کمی رنگ و بوی بهار به خود گرفته  و این حال و هوای دل آدم را بیشتر عوض می کند

دروغ نباشد بینمان .. امروز از اول صبح تا به الان حال و هوای ساعت صفر عاشقی دارم .. حال و هوای دلتنگی ..

دروغ نباشد غمگینم

دلم یک سفر بسیار کوتاه یکنفره می خواهد .. نه به یک جای دور .. نه به یک جای زیبا .. نه به جایی که شگفت زده ام کند ...

نه برای خوشگذرانی و تفریح

دلم سفر به سرزمین سکوت می خواهد .. شب باشد .. سکوت و تنها نور ستاره

دفتر شعرم .. خودنویس و چند نخ سیگار

می دانی؟

دیوارهای شهر موش دارند .. نمی شود سخن از عشق گفت .. نمی شود نامت را صدا زد ...

اسمت را که آوردم .. کمر ابر شکست .. باران باریدن گرفت...