مهربانیت را مرزی نیست ...

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

نامه ی هفدهم


ماه بانوی عزیزم

عشق دل بینا می خواهد .. حتی بدون چشمها هم دلها همدیگرو پیدا می کنن

با هر چیزی که بتونه فرکانس مثبت بفرسته یقین داشته باش که هیچ فاصله ای نمی تونه مانع دریافتش باشه ...

مهمانتون می کنم به شعری سپید که خزان پارسال سرودم ...


"عصای سفید"


عصای سفید به دستم،

برای خواندن نقطه چین ها ...

خط بریل،

تکرار عاشقانه های من و تو ...

محمد رضا - خزان 1394


+ روز روشندلان عزیز هم مبارک

۶ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱
محمد رضا

نامه ی شانزدهم


ماه بانوی عزیزم

امروز صبح باد خنکی در حال وزیدنه .. آنقدر هوای پاییزی خیابانمان دیدنی است که دلم نمی آید بنویسم .. لطافت هوا و عطر خاصی که پیچیده .. عطری آشناست .. حتی کوهها و جاده ها و فاصله ها مانع رسیدن این شمیم دل انگیز نیست.

هر ابری که از فراز این آسمان عبور می کند حامل مهربانی است .. هر نسیمی که از کوی تو بر می خیزد پیام آور عشق است .. هر سکوتی که در دل شب با خویشتن آرامش می آورد از تو نیرو گرفته .. باید خدا را سپاس بگویم برای آفریدنت .. وجود بعضی آدمها در چرخه حیات ضروریه .. مثل چرخدنده های ساعت .. عشق و محبت جزء ضروریات چرخه حیاته ...

۹ نظر موافقین ۵ مخالفین ۱
محمد رضا

نامه پانزدهم


ماه بانوی عزیزم

اگر نهال عشق آبیاری نشود و شاخه های کینه و کدورت از کنارش حرس نشوند گل عشق ذره ذره از بین خواهد رفت .. اگر قلب که کانون عشق و مهرورزی و محبت است شک و تردید و بددلی واردش شود جایی برای عشق باقی نخواهد ماند.

به دستانت نگاه کن .. مشت کن دستان زیبایت را .. می گویند حجم قلب آدمها به اندازه مشتشان است .. ببین چقدر عشق می توانی در فضا ساطع کنی ..

پروفسور سمیعی می گفت: "تا به الان هیچ کس به طور دقیق نتوانسته است بگوید که مرکز عشق قلب است یا مغز" و اگر مرکزش مغز باشد می توان دنیا را عاشقانه ساخت .. جهانی که عاشقانه طراحی شد و به دست ما افتاد .. و من شک ندارم روزی مثل روز ازل جهانی خواهیم داشت بدون کینه و نفرت و شقاوت

و من از تو می خواهم تا همیشه پشتیبانم باشی و مراقب قلبها و مغزهایمان باشیم که چیزی جز عشق به آنها وارد نکنیم ...

۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱
محمد رضا