شاید بارها از حقت گذشته باشی به هزار و یک دلیل .. حتی ممکنه گاهی پشیمون هم شده باشی از گذشت بی حدت .. و سر آخر بگی برای دل خودم کردم .. معامله با دل خودم بود.
چه احساسی پشت بخشیدنها می تونه وجود داشته باشه غیر از شادی .. عشق .. آرامش و رضایت؟
حالا اگه بحث عوض بشه و تو بخشیده بشی .. تویی که همیشه بخشیده ای اینبار حس غریب و عجیبی به سراغت میاد.
ظرفیت طرف مقابل و کاریزمای شخصیتیش منقلبت می کنه .. شاید حس می کنی کمی از آنچه بوده ای کوتاه تر شده ای.
یا شاید حس قشنگتری بعداً سراغت بیاد و بگه کسی دیگه بیشتر از خودت دوست داشته.
شاید اینجوری طرف مقابلت مزدشو راحتتر بگیره .. از حس مثبتی که تو داری ساطع می کنی و من شک ندارم سرعتش مافوق نوره